تضمین کیفیت

تضمین کیفیت راهی برای جلوگیری از خطا و اشکالات پیش آمده در هنگام تحویل محصولات یا ارائه خدمات به مشتری است و تضمین کیفیت قسمتی از مدیریت کیفیت کالا در جهت ایجاد اطمینان از انجام الزامات کیفی است.

تضمین چیست؟

تضمین چیزی جز اظهارات مثبت در مورد یک محصول یا خدمات نیست که باعث اطمینان می شود. این یقین داشتن به یک محصول یا یک سرویس است که به خوبی کار خواهد کرد. این تضمین را فراهم می کند که دستگاه مطابق انتظارات یا نیازها بدون هیچ مشکلی کار کند. به صورت خالصه تضمین چیزی است که شما مشتریان عزیز حتی با خرید کوچکترین قطعات از شرکت تابان کپی دریافت می کنید.

کیفیت چیست؟

کیفیت یعنی رضایت مشتری. کیفیت تمامی مشخصات و ویژگی های یک محصول است که از جانب مشتری تحت عنوان نیازها اعلام می شود. بنابراین ابتدا باید خواسته های مشتری را دریافت و درک نمائیم سپس تمامی توان خود را در جهت برآورده کردن آنها بکار بگیریم.

نتیجه گیری

تضمین کیفیت بر اجرای صحیح و درست سیستم های مدیریت نظارت می کند همچنین تضمین کیفیت به بررسی محصول تولید شده می پردازد. این موضوع عمدتا بر کیفیت محصول خدمتی است که شرکت تابان کپی بعد از فروش دستگاه یا قطعات به مشتریان ارائه می دهد. این شرکت روی هر دستگاه و قطعات مورد نظر شما مشتریان تضمین کیفیت را می دهد.

کنترل کیفیت

این فرآیند مهندسی برای اطمینان از کیفیت در یک محصول یا یک سرویس استفاده می شود. هدف اصلی کنترل کیفیت بررسی این که آیا محصولات مشخصات و الزامات مشتری را برآورده می کنند یا خیر. اگر مشکلی مشخص شد قبل از تحویل دستگاه یا قطعه به مشتری باید برطرف شود.